Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА
КАЗИНО-ИГРИ.БГ уважава вашата поверителност и се ангажира да защитава личната информация, която споделяте с нас. По принцип можете да разглеждате нашия уебсайт, без да ни предоставяте никаква информация за себе си (с изключение на бисквитките и пикселните маркери, както е предвидено в нашата Политика за бисквитки https://казино-игри.бг.бг/правила-за-бисквитките).

Когато ние се нуждаем от Вашата лична информация, за да предоставим услуги, които поискате, или когато решите да ни предоставите Вашата лична информация, например когато решите да се свържете с нас за допълнителна информация, тази политика описва как събираме и използваме вашата лична информация.

Кой е отговорен за обработката на личните ви данни?
Субектът, отговорен за обработването на вашите лични данни, е КАЗИНО-ИГРИ.БГ, посочен като „КАЗИНО-ИГРИ.БГ“, „нашите“, „ние“ или „нас“ в тази политика за поверителност.
Как събираме и използваме информация
Лична информация означава всяка информация, която може да се използва за идентифициране на физическо лице, включително, но не само, име и фамилия, имейл адрес, домашен, пощенски или друг физически адрес, друга информация за контакт, заглавие, дата на раждане, пол, професия, индустрия, лични интереси и друга информация, когато е необходимо за предоставяне на заявена от Вас услуга. Информация за поддръжка на клиенти и запитвания
Ние събираме и съхраняваме лична информация, като име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и информация за контакт, когато изпращате запитвания или заявки по отношение на нашия уебсайт. Ние ще използваме такава информация, за да се свържем с вас само за целите, за които сте изпратили запитването. Информация за поддръжката и подобряването на нашия уебсайт и услуги

Може да използваме и вашата лична информация, като например регистрационни файлове на уеб сървъри, IP адреси, бисквитки, пикселни маркери и уеб паяци, когато ни изпращате запитвания относно нашия уебсайт или когато разглеждате уебсайта, за да администрираме и подобрим този уебсайт или нашите услуги , за нашите вътрешни записи и статистически анализ, както е посочено в нашата Политика за бисквитки [Забележка: въведете линк].

Бисквитки, пиксели и уеб паяци
Този уебсайт може също да събира бисквитки, пиксели и уеб паяци, предмет на нашата Политика за бисквитки, достъпна на https://казино-игри.бг.бг/правила-за-бисквитките/ . Винаги можете да промените предпочитанията си за бисквитки, като използвате уеб браузъра си и инструкциите в Политиката за бисквитките.

Правна основа за обработка
Нашето събиране и обработка на лична информация се основава на следното:

а) Необходимостта от извършване на горната обработка на информация, която е в очакване на сключване на търговски ангажименти или като част от изпълнението на съществуващите ангажименти с вас.

б) Доколкото използваме лична информация за подобряване на този уебсайт или за анализиране на статистически данни, основата за събиране на данни е легитимният ни интерес да извършим такива подобрения и анализ.

Обмен на информация и разкриване
Тъй като КАЗИНО-ИГРИ.БГ е глобална компания, вашата лична информация може да се споделя с други офиси или дъщерни дружества на КАЗИНО-ИГРИ.БГ по целия свят. Всички такива субекти се уреждат от настоящата Политика за поверителност или са обвързани от съответните споразумения за поверителност и трансфер на данни.
КАЗИНО-ИГРИ.БГ може да споделя личната ви информация с други компании или хора при някое от следните обстоятелства:

(а) когато имаме Вашето съгласие да споделим информацията;

(б) трябва да изпращаме информацията на трети страни, които работят от името на КАЗИНО-ИГРИ.БГ, за да ви предоставим обслужване на клиенти (ние ще предоставим само на тези компании информацията, която им е необходима за предоставяне на услугата, и те са забранени да използват тази информация за всяка друга цел);

в) в случай на продажба или прехвърляне на всички или по същество на всички КАЗИНО-ИГРИ.БГ или на акции или активи на асоциирано предприятие КАЗИНО-ИГРИ.БГ, в случай на сливания или преговори относно горепосочените;

(г) Когато е необходимо за корпоративен одит или за разследване или реагиране на жалба или заплаха за сигурността, за предотвратяване на незаконно използване на нашите услуги, за защита от претенции на трети страни и съдействие при предотвратяване или разследване на измами; или

(д) Ще разкрием и вашата лична информация, ако това се изисква по закон или при спешни обстоятелства, за да защитим личната безопасност, обществеността или нашия уебсайт.

Ние няма да продаваме или прехвърляме по друг начин личната информация, която ни предоставяте на нашите Уебсайтове, на трети страни за тяхната директна маркетингова употреба, освен ако не предоставим ясно известие за вас и не получим изричното ви съгласие вашите данни да бъдат споделяни по този начин.

За горепосочените цели личната информация може да бъде прехвърлена на получатели в страни по света (които могат да бъдат разположени извън ЕС / ЕИП), които в някои случаи могат да имат по-ниско ниво на защита от тази в ЕС / ЕИП. Когато прехвърляме лични данни в страни извън ЕС / ЕИП, в юрисдикции, които не са получили решение за адекватност от Европейската комисия, използваме стандартна договорна клауза